Dr. Kósa László nyugállományú rendőr alezredes PhD.
Dr. Kósa László nyugállományú rendőr alezredes PhD.
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Linkek
 
Cikkek
Cikkek : Ujjnyomattan a bűnmegelőzés szolgálatában
 

Ujjnyomattan a bűnmegelőzés szolgálatában
 

  2006.01.14. 19:29

Az előadás Budapesten a Szemere Bertalan Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett nemzetközi konferencián hangzott el.

Mottó:
 
  „A tettes mindig hagy hátra valamit a bűncselekmény
 
helyszínén, mindig idéz elő valami változást.”
 
  (Dr. Schreiber Dániel rendőrkapitány)
     
  Előadásomban a daktiloszkópia alkalmazását vizsgálom a XX. század első évtizedeiben a csendőrségnél. Erre az időszakra jellemző a bűnügyi fényképfelvételek és az ujjlenyomatok alkalmazásának bevezetése amely, mint általában az újdonságok a végrehajtó állomány körében nem kismértékű idegenkedést váltott ki.
 
  1881-től 1921-ig, vagyis negyven éven keresztül a bűnügyi tudományok közül a kriminalisztika nem szerepelt a csendőriskolák, szaktanfolyamok tantervében. A nyomozásban való kiképzés kizárólag a gyakorlati életben megszerzett tapasztalatokra volt bízva. Ez volt az oka annak, hogy a daktiloszkópia bevezetése a nyugat-európai országokhoz képest jelentős késéssel valósult meg.
 
  A 24.300-1908. I.M. rendelet írta elő, hogy minden olyan egyénről, aki előzetes letartóztatásba, vizsgálati fogságba kerül, vagy szabadságvesztés büntetését tölti a Btk. 203., 205., 206., 209-212., 232-245., 247., 251., 278., 288., 279-281., 287., 306-309., 333., 335-339., 341-343., 344-354., 355-358., 370-378., 380-385., 391-406., 422-424., 428; a Bn. 39-42., 43-47., 48., 49.,50., a kbtv. 63., 67., 68. és az 1885.:XXV.t.-c.I. fejezetében felsorolt bűncselekmények miatt, a törvényszéki és járásbírósági és a közigazgatási hatóságok fogházaiban ujjnyomatot kell felvenni és az ujjnyomat-kísérőlappal együtt nyilvántartás végett az Országos Bűnügyi Nyilvántartó Hivatalnak kell beküldeni.[1]
 
      Ezt támasztja az 1911-ben kiadott Soltész által írt nyomozási útmutatás: „Az ujjnyomat felvételét a királyi ügyészségek és járásbíróságok eszközlik. A vidéki rendőri hatóságok ezidőszerint még nincsenek felszerelve az eszközökkel és nincsenek arra betanított közegeik, de minden kir. Ügyészségnél és minden járásbíróságnál van már olyan tisztviselő vagy fogházőr, aki azt betanulta. A csendőrségnek tehát minden olyan esetben, amikor gyanú merült fel, hogy a kézrekerült egyén nevét eltitkolja, módjában van az ügyészséghez és a járásbírósághoz fordulni és ott ujjnyomatot felvétetni…”[2]
 
  A kezdeti alkalmazás során a daktiloszkópiát kizárólag a bűncselekmény elkövetőinek a személyazonosságának megállapítására használták a daktiloszkópiai nyilvántartásba szereplő adatokkal való összehasonlítás során. Az ujjnyomatvétel során mind a tíz ujjat rögzítették és megküldték az Országos Bűnügyi Nyilvántartó Hivatalnak. A bűncselekmények helyszínén meglehetősen nehézkes volt a tárgyakon használható ujjnyomok rögzítése, ami szintén fokozta az őrsök járőr állományának idegenkedését az új módszer alkalmazásával szemben. Gyakran nem fordítottak kellő figyelmet az ujjnyomatok levételénél és ezért nem csak a tettes, hanem a járőr ujjnyomata is rákerült az adott tárgyra, ami a későbbiek során bizonyítási eljárást jelentősen megnehezítette, esetenként lehetetlenné tette.
 
  A daktiloszkópia alkalmazásának a szükségességét a Belügyminisztérium is felismerte és a BM 1926. évi március 24-én kiadott 94.759/VI-b. 1926. számú rendeletével egy kis daktiloszkópiai készüléket szereztetett be a csendőr szakaszparancsnokok részére a bécsi Schneider cégtől és az állandó tanulmányi bizottságot utasította, hogy a daktiloszkópiai készülék használatának módját a csendőrségi Szolgálati Utasítás függelékében ismertesse. Az ujj- és lábnyomok rögzítésének céltudatos és eredményes alkalmazása a kriminalisztikai képzés bevezetése, a szükséges technikai fejlesztés végrehajtása és nyomozó alosztályok felállítása után valósult meg. Az egyszerűbb eseteknél úgynevezett „daktiloszkópiai zsebkészletet”, míg a bonyolultabb és súlyosabb bűncselekmények helyszínén a helyszínelő gépkocsi daktiloszkópiai bőröndjének eszközeit használták a nyomok rögzítésére.
 
  A képzési hiányosságok megszüntetése során meghatározó jelentőségű tankönyv volt a Dr. Schreiber Dániel budapesti rendőrkapitány által írt Daktiloszkópia című könyv, amely - a huszonöt éves alkalmazás gyakorlati tapasztalatait összegyűjtve - a csendőraltiszti tanfolyamok szakirodalmát képezte. A könyv részletesen tartalmazta amit az ujjnyomat rendszerről tudni lehetett az alapfogalmaktól a gyakorlati tevékenységig.[3]
 
  Az állomány oktatásában nem csak a szervezetszerű oktatás kereteit, hanem a szakfolyóiratokat is felhasználták a gyakorlati tapasztalatok széleskörű terjesztésére, amit az alábbi idézet is bizonyít: „Jól használható ujjnyomot a legtöbb esetben nem a tettes legintenzívebb működési helyén pl. páncélszekrény feltörésénél a szekrényen, hanem annak közelében lévő tárgyakon, a bejöveteli és eltávozási helyen fogunk találni, tehát jó azt rögtön ott keresni. Tanácsos a bűncselekmény lefolyását elképzelni és megállapítani, hogy hol jöhetett be, hol távozhatott el a tettes és melyek azok a tárgyak, melyeket okvetlenül érintenie vagy megfognia kellett. Ennek előzetes megállapítása az eredményes keresést nagyon megkönnyíti. A keresésnél különös gondot kell fordítani a helyszínnek változatlan állapotban való meghagyására, különösen a tárgyak összefogdosását kell feltétlenül mellőznünk, illetve megakadályoznunk, nehogy a később odakerült ujjnyomok nyomozásunknak helytelen irányt adjanak. Részletesen érdeklődnünk kell, hogy járt –e valaki előttünk a helyszínen és nem fogott –e meg valamely tárgyat. Ha igen, ki volt az, mit és hol fogott meg? A bemondások pontosan feljegyzendők és ha szükségesnek mutatkozik, az illetők ujjlenyomatát a talált ujjnyommal már a nyomozás kezdetén össze kell hasonlítani. A csendőr maga is ügyeljen, mert a tárgyak összefogdosásával könnyen zavart idézhet elő.
 
  A talált ujjnyom biztosításáról, megőrzéséről és a szükséges beszállításáról gondoskodni a csendőrnek igen fontos kötelessége, mert azok megsemmisülése esetén nemcsak magát fosztja meg a nyomozását nagyon megkönnyítő nyomtól, hanem az eset kiderítését is könnyen veszélyeztetheti. Sohasem szabad szem elől téveszteni, hogy e kis nyom, melynek alapján a tettes tagadásával szemben már halálos ítéletet is hoztak, igen érzékeny, nagyon könnyen megsemmisül és talált állapotában sokáig nem marad meg.”[4]
 
    Különös gondot fordítottak, hogy az ujjlenyomatot tartalmazó tárgyat az Országos Bűnügyi Nyilvántartó Hivatalhoz történő szállítása során a külső behatásoktól, változásoktól megvédjék.
 
  Az ujjlenyomatokat aszerint, hogy azok milyen tárgyon, látható vagy láthatatlan állapotban maradtak az alábbi három csoportba sorolták: benyomott, színes vagy színtelen. Ennek a felosztásnak az ujjnyomok gyakorlati felhasználása során volt meghatározó jelentősége, mert mindegyik típust más és más eljárással, anyaggal illetve módszerrel rögzítettek és hasznosítottak, törekedtek a költségek csökkentésére is, a hatékonyság egyidejű növelésével együtt.
 
  A korabeli tapasztalatok szerint a benyomott ujjnyomok csak ritkán fordultak elő és szállításuk, hasznosításuk jelentős költségráfordítást igényeltek. A színes ujjnyomok gyakran használhatatlanok voltak, a nagy és nem szállítható tárgyak esetében a fényképezést alkalmazták rögzítésre. A leggyakrabban színtelen ujjnyomok rögzítését végezték, ecset és finom őrlésű por, (ezüst-szürke argentorát, fekete-szürke grafitpor, papíron keletkezett nyom esetén indigó-por) alkalmazásával, illetve hiányuk esetén a helyszínen található krétát, ólomport használtak. A fenti módon előhívott ujjnyomok rögzítését fényképezéssel, vagy a bécsi Schneider Rudolf rendőrségi fényképész által gyártott úgynevezett „fóli” segítségével végezték a fólin lévő zselatinréteg eltávolítása után az ujjnyomra való rászorításával.
 
  Az így levett ujjnyomok elsődleges hasznosítását, amennyiben már volt a helyszínen gyanúsítható személy, akkor annak ujjnyomaival rögtön összehasonlították, utána küldték meg az Országos Bűnügyi Nyilvántartó Hivatalnak ahová 1908-1926. között körülbelül 300.000 ujjnyomatlap érkezett be.
 
             Az Országos Bűnügyi Nyilvántartó Hivataltól az adatokat a Budapesti Rendőr-főkapitányságon lévő csendőr összekötő tiszt útján kérték meg. Az Országos Bűnügyi Nyilvántartó Hivatalban – amely Budapesten az V. kerület Zrínyi u. 4. szám alatt működött – az ujjlenyomatokat kilencféle ábra permutációs fő-és alosztályozásával tárolták, az összes büntetett előéletű egyénről pontos nyilvántartással rendelkeztek, amelyből – a személyi adatok pontos és részletes felsorolása esetén – a csendőrség illetve rendőrség részére a szükséges adatokat megadták. Természetesen csak az 1908. után elkövetett bűncselekmények esetében.
 
  Az új Szolgálati Utasítás a csendőrőrsök részére előírta, hogy az őrizetbe vett „nemzetközi bűntettesekről” tíz példányban vegyenek fel ujjnyomatot. Ujjnyomatlapot a váci fegyintézet nyomdájából lehetett beszerezni, mivel a sok esetben házilag készített űrlapok minősége nem felelt meg a követelményeknek és elkészítésük sok időt vett igénybe. Az ujjnyomatlapokat két példányban kellett kitölteni a kitöltési útmutatónak megfelelően. A bűncselekmények felderítése során szerzett kedvező tapasztalatok hatására az ujjnyomat-nyilvántartást a katonai büntetőbíráskodásban is bevezették az 1931. február 1-én hatályba lépett új katonai büntetőtörvénnyel egyidejűleg. Külön rendeletben szabályozták azokat a bűncselekményeket amikor a honvéd törvényszék elrendelte az ujjnyomatok felvételét a gyanúsítottakról. Tisztekről csak jogerős elítélés esetében és csak a lefokozás után lehetett.[5]
 
    Előadásom végén egy külföldi példával szeretném bemutatni a daktiloszkópia és a bűnmegelőzés kapcsolatát. „Érdekes újítást vezettek be a németországi pályaudvarokon. Automatákat állítottak fel, melyek különböző díjtételek bedobása ellenében megfelelő értékű biztosítási okmányokat szolgáltatnak ki az utazóközönségnek. Az automata, mely a kiadott okmányt azonnal lebélyegzi, ott helyben ujjlenyomatot is vesz a vásárlóról. Az ujjlenyomat a biztosítási csalások megakadályozására szolgál. A háború előtt is használtak próbaképpen ilyen automatákat Németországban, a világháború alatt azonban nem foglalkoztak ilyen kérdésekkel s most tökéletesített alakban újból üzembe helyezték az automatákat.”[6]
 
          [1] Soltész Imre: A daktiloszkópia a csendőrség használatában. Csendőrségi Lapok, Budapest, 1926. június 15. 370.p.
 
  [2] Szladek Barna : Nyomozóink. Csendőrségi Lapok, Budapest, 1932. augusztus 1. 475.p.
 
  [3] Csendőrségi Lapok, Budapest, 1926. február 15. 108-109.p.
 
  [4] Kiss Aladár: Az ujjnyomatrendszer alkalmazása a csendőrségnél. Csendőrségi Lapok, Budapest, 1924. szeptember 15. 9.p.
 
  [5] Csendőrségi Lapok, Budapest, 1931. január 1.21.p.
 
  [6] Csendőrségi Lapok, 1930. október 10. 910.p.
 
 

 
Pontos Idő
 
Naptár
2017. November
HKSCPSV
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
<<   >>
 
Számláló
Indulás: 2005-12-28
 

Karácsonyra szép AJÁNDÉK egy Személyre szóló asztrológiai elemzés! Kinyomtatva és bekötve örök emlék marad!    *****    ***MUNKALEHETÕSÉG!*** Új cég, új lehetõség, ingyenes regisztráció! Ugye tudod, mit jelent elsõk között lenni...?!    *****    A legfrissebb videojátékokról olvashatsz híreket! Elemezzük a Call of Duty sorozat legújabb részét World War II    *****    A RENDKÍVÜLI horoszkóp akciók Karácsonyig tartanak,most rendelj saját illetve szeretteid részére elemzéseket. Kattints    *****    Blog, Videojátékok, Szórakozás, Technika! Call of Duty: WWII és sok más!    *****    Légy te is egy Új Márka Elsõ tagjai között ahol Azonnali 28%haszonhoz juthatsz!Részletek:huncalifeandme@gmail.com    *****    Nyerj akár 1 millió forint értékû bitcoint. A játék ingyenes.    *****    Tudtátok, hogy a Csiga-biga gyerekdalban eredetileg szó sincs tûzrõl?    *****    LEGYÉL FARMASI TANÁCSADÓ VAGY VEZETÕ! OTTHONI MUNKA, MAGAS KERESETI LEHETÕSÉGGEL! HA MOST CSATLAKOZOL, MÉG NYERHETSZ IS!    *****    Mi mennyi 2018 - Árak, változások 2018 - minimálbér, családi pótlék, adókedvezmények 2018    *****    Légy te is a Farmasi csapaom tagja!!!    *****    Születési,baba,hold horoszkóp,elõrejelzés,párkapcsolati elemzés,fogamzási képlet! Ingyenes tanácsadás!Várlak!Kattints!    *****    A Dynasty és a TVD 8.évadából megismert színésznõ, Nathalie Kelley elsõ hazai rajongói lapja. KATT! KATT! KATT!    *****    WISE-VOGUE | SZISSZ ÉS KLAU BEAUTY-FASHION BLOGJA TERMÉKTESZTEKKEL, TIPPEKKEL, ÖTLETEKKEL A MINDENNAPOKRA // WISE-VOGUE    *****    Charmed - Új külsõ - Még több tartalom - Még több információ, érdekesség - CHARMED - Bûbájos boszorkák - Varázslat - Cha    *****    Karácsonyra AJÁNDÉKOZZ szeretteidnek, barátaidnak SZEMÉLYRE SZÓLÓ HOROSZKÓP ELEMZÉST 3 ÉVES ELÕREJELZÉSSEL!    *****    Szerinted melyik könyvet kellene elolvasnom? Melyik film érdemes arra, hogy megnézzem? - Mementoim.Blogspot.hu    *****    Születési horoszkóp + 3 év elõrejelzés + Felszálló holdcsomópont,Chiron, Lilith 2000 Ft. + ingyenes konzultáció. Most!    *****    Szerinted melyik könyvet kellene elolvasnom? Melyik film érdemes arra, hogy megnézzem? - Mementoim.Blogspot.hu    *****    Exkluzív Karácsonyi Ajándékok - Exkluzív Karácsonyi Ajándékok - Exkluzív Karácsonyi Ajándékok